Podmínky použití

Tyto podmínky použití (dále jen 'Podmínky') nebudou za žádných okolností závazné pro uživatele webové stránky uromexilforte.cz (dále jen 'Stránka'). Používáním Stránky souhlasíte s těmito Podmínkami a dodržováním všech platných zákonů a nařízení.

S Vaším používáním Stránky souhlasíte, že budete mít neomezenou odpovědnost za jakékoli škody způsobené vaší osobou nebo další osobou při používání Stránky.

Obsah

Veškerý obsah na Stránce je chráněn autorským právem a je majetkem uromexilforte.cz. Nemáte povolení kopírovat, distribuovat, publikovat, reprodukovat nebo prodávat jakoukoli část obsahu Stránky bez výslovného písemného souhlasu uromexilforte.cz.

Obsah Stránky je poskytován pouze pro informační účely a neneseme žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost tohoto obsahu. Používání informací získaných ze Stránky je pouze na vaše vlastní riziko.

  • Vyčerpávající, aktuální a přesné informace
  • Ochrana osobních údajů
  • Omezení odpovědnosti
  • Odkazy na jiné webové stránky
  • Uživatelský obsah

Uživatelé jsou odpovědni za veškerý obsah, který poskytnou prostřednictvím Stránky a musí dodržovat všechny zákony a nesmí porušovat práva třetích stran.

Změny

Máme právo kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Podmínky bez jakéhokoli odebrání nebo oznámení. Doporučujeme pravidelně zkontrolovat tyto Podmínky, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách. Vaše další používání této Stránky po provedení změn těchto Podmínek bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.